Volg ons op social media:

Algemeen bestuur

Voorzitter

vacant

Penningmeester

Caroline Linders
Penningmeester@apollomill.nl

Secretaris

Maaike Selten
Apollosecretariaat@gmail.com

Commissies

Technische Commissie

Voorzitter

Vera Theunissen

Leden

 • Judith Lenkens
 • Liza Lamers
 • Monique Schel
 • Peter Daverveld

Technischecommissie@apollomill.nl

PR en Sponsorzaken

Voorzitter

Sylvia van Lijssel

Leden

 • Lynn van den Tillaart
 • Sha’re Kerstens
 • Sandra Geurts
 • Harrie Vloet
 • Jelke van den Heuvel
 • Maud Cuppen

Sponsor@apollomill.nl

Recreantencommissie

Voorzitter

Sjaak Bisschops

Leden

 • Marga van Hout
 • Hanneke van Overbeek
 • Guus Nooijen
 • John van den Heuvel
 • Marcella van Wanroij
 • Wanda Keijzers

Recreanten@apollomill.nl

Toernooicommissie

Voorzitter

Harrie Vloet

Leden

 • Lianne van Haren
 • John van de Heuvel
 • Martijn Hendriks

Toernooi@apollomill.nl

Ledenadministratie

Vertrouwenspersoon

Lekker volleyballen bij Apollo kan natuurlijk alleen maar in een veilige en vertrouwde omgeving. En gelukkig hebben we deze Apollo. Toch willen we er ook voor jou zijn als er iets voorvalt binnen onze club wat je kwetst of als er iets gebeurt wat voor jou erg gevoelig ligt. Het is natuurlijk altijd het beste om dit eerst te bespreken met de persoon die het betreft. Soms is dit te lastig of lukt het niet en dan kun je terecht bij een trainer, commissielid of bestuurslid.

In een enkel geval vindt er ongewenst gedrag plaats waarbij deze stap misschien te groot is. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: pesten, verbaal of fysiek geweld, discriminerende opmerkingen, maar ook seksueel (macht)misbruik of seksuele intimidatie. In deze uitzonderingssituaties kun je natuurlijk ook bij het bestuur terecht. Maar wellicht is het fijn om in zo’n geval een vertrouwenspersoon te kunnen spreken. Bij een vertrouwenspersoon kan je terecht voor een luisterend oor, voor hulp, ondersteuning en advies als het gaat om het samen zoeken naar mogelijkheden om de situatie zo goed mogelijk aan te pakken. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Mocht het zijn dat er iets gebeurt waarvan de vertrouwenspersoon vindt dat het bestuur op de hoogte dient te zijn, dan zal deze persoon zorgen voor een filterfunctie. Dit zal altijd integer en vertrouwelijk plaatsvinden in overleg met de betrokkene(n).

Vertrouwenspersonen

 • Peter Daverveld
 • Ellen Gest